VEERLE GOEMINNE


KLINISCH PSYCHOLOGE - SEKSUOLOGE - NEUROFEEDBACK THERAPEUTE

 

HOME


NEUROFEEDBACK en ADHD


ASSERTIVITEITSTRAINING


CONTACT

   NEUROFEEDBACK EN ADHD

RESULTATEN BIJ BURN-OUT - ANGST - DWANG - STRESS - SPIRITUEEL

 

  Omdat het hier een leer- en aanpassingsproces is zijn de positieve effecten van Neurofeedback training blijvend, op voorwaarde dat de training vaak genoeg heeft plaatsgevonden zodat het nieuw aangeleerde evenwichtig patroon goed ge´ntegreerd is. Vergelijk het met leren fietsen of zwemmen, eenmaal aangeleerd en vaak genoeg gedaan, verleer je het nooit meer.

1. Burn-out
Burn-out ontstaat vaak nadat mensen gedurende een te lange periode psychisch of emotioneel overbelast zijn geweest. Het treft vaak juist die mensen die verschrikkelijk gemotiveerd en perfectionistisch zijn en hun best doen om het werken toch vol te houden ook al voelen ze dat het eigenlijk niet meer gaat. Plotseling komt dan de beruchte “man met de hamer” en is het opeens “pats” afgelopen. Slapen gaat niet meer, voortdurend malende gedachtepatronen overheersen en er is geen mogelijkheid meer om innerlijk tot rust te komen of opgedane ervaringen op “normale” wijze te verwerken en te herstellen. De gevolgen van een burn-out zijn met Neurofeedback training vlot op te lossen zodat men als herboren weer op een verantwoorde manier aan de slag kan. Om te voorkomen dat men weer in de fout gaat en opnieuw een burn-out krijgt speelt het nemen van eigen verantwoordelijkheid en de bereidheid om te komen tot nieuwe inzichten en het veranderen van bepaalde gedachten en gedragspatronen eveneens een rol.

2. Angststoornissen, dwangstoornissen, Post Traumatische Stress Stoornis, Verslavingen
Neurofeedback kan heel goed helpen om mensen uit een bepaald patroon te halen. Het kan ongewenste gedachten- of gedragspatronen en chronische angst helpen doorbreken. Bij verslavingen helpt Neurofeedback training om gemakkelijker te leren af te kicken. Door de relaxatie respons te bevorderen en “normalere” patronen te ondersteunen, kan Neurofeedback helpen om de vicieuze cirkels te doorbreken. Ook blijkt dat na een aantal sessies het medicijngebruik aanzienlijk kan worden afgebouwd.

3. Spirituele ontwikkeling
Neurofeedback training brengt je meer in contact met je lichaam, je ziel en je spiritualiteit. Het transformeert en stabiliseert, geeft nieuwe inzichten en brengt je meer in het nu. Het verbetert de integratie van alle binnenkomende informatie, vanuit lichaam en geest en energiesysteem. Het helpt je tevens gemakkelijker af te schermen als dit nodig is. Hierdoor wordt uw spirituele groei bevorderd, zonder bijkomende niet gewenste invloeden.

Voor meer info, zie DIA-REEKS:
Resultaten bij Burn-out Angst Dwang Stress Spiritueel
 
   
“Wij dragen in ons de wonderen, die we buiten onszelf zoeken” - Thomas Browne

 NEUROFEEDBACK = ADHD THERAPIE ZONDER MEDICATIE